KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA I URB-IT AB (PUBL)

Urb-it AB (publ), org. nr 556959-9755, håller extra bolagsstämma tisdagen den 12 januari 2021. Mot bakgrund av den extraordinära situation som råder till följd av covid-19 kommer stämman att hållas på ett annat sätt än vanligt. För att minska risken för...

KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA I URB-IT AB (PUBL)

Urb-it AB (publ) håller extra bolagsstämma måndagen den 6 juli 2020 klockan 10.00 på Kanter Advokatbyrås kontor, Engelbrektsgatan 3 i Stockholm. Registreringen börjar klockan 9.30. RÄTT ATT DELTA OCH ANMÄLAN TILL BOLAGET Den som önskar delta i stämman ska dels vara...

Kommuniké från årsstämma i Urb-it AB (publ)

Urb-it AB (publ) höll torsdagen den 7 maj 2020 sin årsstämma varvid följande huvudsakliga beslut fattades. För mer detaljerad information om innehållet i besluten hänvisas till kallelsen till årsstämman, som finns tillgängliga på bolagets hemsida www.urb-it.com....

Urb-it AB (publ) Quarterly Report, January-March 2020

Financial development for the period January – March 2020 Net sales for Urb-it AB (publ) totalled TSEK 2 005 (TSEK 837) for the period January-March 2020. During the period, the operating loss amounted to TSEK -13 839 (TSEK -11 065). Loss before tax was TSEK -11...