Allmänna Villkor för Urb-it-tjänsten

Dessa allmänna villkor utgör en del av det avtal om Urb-its tjänst som ingåtts mellan Urb-it och Handlaren.
Ladda ner villkoren